anticapitalism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anticapitalism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anticapitalism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anticapitalism.

Từ điển Anh Việt

  • anticapitalism

    * danh từ

    chủ nghĩa chống tư bản