antiapex nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antiapex nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antiapex giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antiapex.

Từ điển Anh Việt

 • antiapex

  * danh từ

  gốc (thực vật không rễ)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • antiapex

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  điểm đối apec