antiallergic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antiallergic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antiallergic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antiallergic.

Từ điển Anh Việt

  • antiallergic

    * tính từ

    chống dị ứng

    * danh từ

    thuốc trị dị ứng