antiacoustic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antiacoustic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antiacoustic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antiacoustic.

Từ điển Anh Việt

  • antiacoustic

    phản tụ quang