anti-spin regulation (asr) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anti-spin regulation (asr) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anti-spin regulation (asr) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anti-spin regulation (asr).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • anti-spin regulation (asr)

    * kỹ thuật

    ô tô:

    sự điều khiển chống trượt