anti-religious nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anti-religious nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anti-religious giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anti-religious.

Từ điển Anh Việt

  • anti-religious

    /'æntiri'lidʤəs/

    * tính từ

    chống tôn giáo