anti-missile nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anti-missile nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anti-missile giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anti-missile.

Từ điển Anh Việt

  • anti-missile

    /'ænti'misail/

    * tính từ

    (quân sự) chống tên lửa