anti-aliasing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anti-aliasing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anti-aliasing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anti-aliasing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • anti-aliasing

  * kỹ thuật

  làm trơn

  toán & tin:

  chống răng cưa

  khử răng cưa