anther-dust nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anther-dust nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anther-dust giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anther-dust.

Từ điển Anh Việt

  • anther-dust

    /'ænθədʌst/

    * danh từ

    phấn hoa