anthelion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anthelion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anthelion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anthelion.

Từ điển Anh Việt

  • anthelion

    /æn'θi:ljə/ (anthelion) /æn'θi:ljən/

    * danh từ số nhiều

    (khí tượng) áo nhật