anthelia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anthelia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anthelia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anthelia.

Từ điển Anh Việt

  • anthelia

    /æn'θi:ljə/ (anthelion) /æn'θi:ljən/

    * danh từ số nhiều

    (khí tượng) áo nhật