anthela nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anthela nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anthela giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anthela.

Từ điển Anh Việt

  • anthela

    * danh từ

    cụm hoa sim