antheap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antheap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antheap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antheap.

Từ điển Anh Việt

  • antheap

    * danh từ

    tổ kiến