antehill nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antehill nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antehill giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antehill.

Từ điển Anh Việt

  • antehill

    * danh từ

    tổ kiến