antechoir nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antechoir nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antechoir giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antechoir.

Từ điển Anh Việt

  • antechoir

    * danh từ

    bộ phận trước chỗ đồng ca