antebrachial nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antebrachial nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antebrachial giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antebrachial.

Từ điển Anh Việt

  • antebrachial

    * tính từ

    thuộc tay; chi trước