ant-heap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ant-heap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ant-heap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ant-heap.

Từ điển Anh Việt

 • ant-heap

  /'ænthil/ (ant-heap) /'ænthi:p/

  heap)

  /'ænthi:p/

  * danh từ

  tổ kiến