ant-eggs nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ant-eggs nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ant-eggs giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ant-eggs.

Từ điển Anh Việt

  • ant-eggs

    /'æntegz/

    * danh từ số nhiều

    trứng kiến