anshar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anshar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anshar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anshar.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • anshar

    the Babylonian father of the gods; identified with Assyrian Ashur; in Sumerian the name signifies `the totality of the upper world'

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).