anoxemia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anoxemia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anoxemia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anoxemia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • anoxemia

    abnormally low oxygen content in arterial blood

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).