anorthospiral nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anorthospiral nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anorthospiral giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anorthospiral.

Từ điển Anh Việt

  • anorthospiral

    * tính từ

    thuộc sợi xoắn không đều