anorthogenisis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anorthogenisis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anorthogenisis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anorthogenisis.

Từ điển Anh Việt

  • anorthogenisis

    * danh từ

    sự bất trực sinh; sự tiến hoá lắt léo