anopubic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anopubic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anopubic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anopubic.

Từ điển Anh Việt

  • anopubic

    * tính từ

    thuộc hậu môn-mu