anopia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anopia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anopia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anopia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • anopia

    sightlessness (especially because of a structural defect in or the absence of an eye)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).