anoesis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anoesis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anoesis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anoesis.

Từ điển Anh Việt

  • anoesis

    /,nou'i:sis/

    * danh từ

    (tâm lý học) trạng thái tỉnh nhưng không suy nghĩ được