annwfn nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

annwfn nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm annwfn giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của annwfn.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • annwfn

    (Welsh mythology) the other world; land of fairies

    Synonyms: Annwn

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).