ankylosaurus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ankylosaurus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ankylosaurus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ankylosaurus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ankylosaurus

    Similar:

    ankylosaur: having the back covered with thick bony plates; thought to have walked with a sprawling gait resembling a lizard's

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).