ankus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ankus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ankus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ankus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ankus

    an elephant goad with a sharp spike and a hook

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).