aniridia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aniridia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aniridia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aniridia.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aniridia

    * kỹ thuật

    y học:

    tật không mống mắt