anhelous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anhelous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anhelous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anhelous.

Từ điển Anh Việt

  • anhelous

    /æn'hi:ləs/

    * tính từ

    (y học) đoản hơi