anergia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anergia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anergia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anergia.

Từ điển Anh Việt

  • anergia

    * danh từ

    cũng anergy

    tính không dị ứng