anemically nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anemically nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anemically giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anemically.

Từ điển Anh Việt

  • anemically

    xem anemic