ancress nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ancress nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ancress giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ancress.

Từ điển Anh Việt

  • ancress

    /'æɳkəris/ (ancress) /'æɳkris/

    * danh từ

    người đàn bà ở ẩn, nữ ẩn sĩ