anconad nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anconad nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anconad giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anconad.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • anconad

    * kỹ thuật

    y học:

    về phía khuỷu tay