anaxone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anaxone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anaxone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anaxone.

Từ điển Anh Việt

  • anaxone

    * danh từ

    (giải phẫu) học tế bào thần kinh không sợi trục