anaxial nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anaxial nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anaxial giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anaxial.

Từ điển Anh Việt

  • anaxial

    * tính từ

    không trục; không đối xứng