anavenin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anavenin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anavenin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anavenin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • anavenin

    * kỹ thuật

    y học:

    nọc giải độc