anaphyte nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anaphyte nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anaphyte giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anaphyte.

Từ điển Anh Việt

  • anaphyte

    * danh từ

    (sinh học) gióng