anapestic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anapestic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anapestic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anapestic.

Từ điển Anh Việt

 • anapestic

  /'ænəpest/ (anapestic) /,ænə'pestik/

  * danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (như) anapaest

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • anapestic

  (of a metric foot) characterized by two short syllables followed by a long one

  Synonyms: anapaestic