anangian nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anangian nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anangian giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anangian.

Từ điển Anh Việt

  • anangian

    * tính từ

    (động vật) không hệ mạch