anamnia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anamnia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anamnia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anamnia.

Từ điển Anh Việt

  • anamnia

    Cách viết khác : anamniote