analyses nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

analyses nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm analyses giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của analyses.

Từ điển Anh Việt

 • analyses

  /ə'næləsis/

  * danh từ, số nhiều analyses

  sự phân tích

  (vật lý), (hoá học) phép phân tích

  qualitative analysis: phép phân tích định tính

  qualitative analysis: phép phân tích định lượng

  (toán học) giải tích

  in the last analysis: phân tích cho đến cùng; rút cục, cuối cùng

  under analysis: được đem phân tích