analgia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

analgia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm analgia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của analgia.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • analgia

    * kỹ thuật

    y học:

    sự không đau, không cảm đau