anakatadidymus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anakatadidymus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anakatadidymus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anakatadidymus.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • anakatadidymus

    * kỹ thuật

    y học:

    quái thai đôi dính giữa