anaheim nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anaheim nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anaheim giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anaheim.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • anaheim

    a city in southern California (southeast of Los Angeles); site of Disneyland

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).