anaerobe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anaerobe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anaerobe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anaerobe.

Từ điển Anh Việt

 • anaerobe

  /ə'neiroub/ (anaerobium) /ə'neiroubjəm/

  * danh từ, số nhiều anaerobia

  /ə'neiroubiə/

  vi khuẩn kỵ khí, vi sinh vật kỵ khí

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • anaerobe

  * kỹ thuật

  y học:

  vi khuẩn kỵ khí

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • anaerobe

  an organism (especially a bacterium) that does not require air or free oxygen to live