anadem nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anadem nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anadem giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anadem.

Từ điển Anh Việt

  • anadem

    * danh từ

    vòng hoa