anaconda nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anaconda nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anaconda giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anaconda.

Từ điển Anh Việt

  • anaconda

    /,ænə'kɔndə/

    * danh từ

    (động vật học) con trăn (Nam Mỹ), con boa

    rắn cuộn mồi

Từ điển Anh Anh - Wordnet