amyxia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amyxia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amyxia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amyxia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • amyxia

    a condition in which no mucus in produced

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).