amyopiasia congenita nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amyopiasia congenita nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amyopiasia congenita giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amyopiasia congenita.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • amyopiasia congenita

    * kỹ thuật

    y học:

    không tạo cơ bẩm sinh